bogdan-dimitrov

Богдан Димитров

Web дизайн, предпечат

Богдан Димитров има над 20 години опит в графичния дизайн и предпечат. Той е работил с множество и различни клиенти изпълнявайки техните поръчки в най-кратки срокове. Богдан е работил в печатната индустрия и имат богат опит и познания за 90% от най-често прилаганите предпечатни и печатни техники и технологии. Всяко задача е специално изработена и съобразена с изискванията на клиента. Последните 6 години Богдан насочи своите умения и започна да доразвива своите познания в областите WEB дизайн и Електронни издания! Не малко време Той отдели и на изработката, поддръжката и оптимизацията на клиентски WEB сайтове. Като повечето от тях с индивидуален дизайн и функционалности, бяха изградени на основата на WordPress! Богдан Димитров използва професионално и ежедневно програми като: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign и много други помощни инструменти. В свободното си време /когато има такова/ Богдан обича да слуша хубава музика, да кара мотоциклет и да посещава места, на които не бил до сега!
Scroll Up